Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.fotopro.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Disnet Distributors B.V. kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen. Fotopro is een merk welke wordt gedistribueerd door Disnet Distributors B.V.

Eigendoms- en gebruikersrechten

De informatie op de website www.fotopro.nl is samengesteld met de grootste hoeveelheid zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Fotopro/ Disnet Distributors B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.fotopro.nl of anderszins langs elektronische weg.

Disnet Distributors B.V./ Fotopro aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Aansprakelijkheid

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@fotopro.nl

Kamer van Koophandel

Disnet Distributors B.V. is statutair gevestigd in Beilen onder Kamer van Koophandel nummer 50392816. BTW-nummer NL822714012B01. 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Juli 2021